ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010039
ชื่อ : นายปาณัสม์
นามสกุล : เศวตปิยะกุล
ชื่อเล่น : ข้าวกล้า
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :