ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010038
ชื่อ : นางสาวปวีณ์ธิดา
นามสกุล : น้อยชิน
ชื่อเล่น : มัดหมี่
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :