ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010035
ชื่อ : นางสาวนันทวัน
นามสกุล : จรีรัตนชาติ
ชื่อเล่น : ซัน
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :