ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010025
ชื่อ : นายธัฐไท
นามสกุล : ศักดิ์กำจร
ชื่อเล่น : มอลต์
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :