ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010023
ชื่อ : นางสาวตุลยา
นามสกุล : ทักษิณา
ชื่อเล่น : ตุล
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :