ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010016
ชื่อ : นายณัชพล
นามสกุล : วรรณศรีจันทร์
ชื่อเล่น : พล
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :