ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010014
ชื่อ : นายญาณวรุตม์
นามสกุล : ชินศิริวงศ์
ชื่อเล่น : ต้น
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :