ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010013
ชื่อ : นายชาคร
นามสกุล : ฟูดุลยวัจนานนท์
ชื่อเล่น : เชน
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :