ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010012
ชื่อ : นางสาวชัชฎาภรณ์
นามสกุล : กาญจนสุธา
ชื่อเล่น : ตังค์
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :