ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010009
ชื่อ : นางสาวฉันชนก
นามสกุล : สุขกลับ
ชื่อเล่น : เนส
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :