ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010008
ชื่อ : นายจุลจักร
นามสกุล : กาญจนเอกรินทร์
ชื่อเล่น : มิก
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :