ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010006
ชื่อ : นางสาวจินต์ณัฐ
นามสกุล : บุญยเดชนราสิทธิ์
ชื่อเล่น : หมิน
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :