ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010003
ชื่อ : นางสาวกัลยรัตน์
นามสกุล : ไกรสกุลศักดิ์
ชื่อเล่น : ลูกตาล
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :