ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010028
ชื่อ : อริศรา
นามสกุล : ไชยรัตน์
ชื่อเล่น : ปุ้ย
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :