ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010021
ชื่อ : วศิน
นามสกุล : ตู้จินดา
ชื่อเล่น : ตั๋ง
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยโอซาก้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมศาสตร์