ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010002
ชื่อ : จิดาภา
นามสกุล : พินิจกิจวัฒน์
ชื่อเล่น : มิมิ
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ : อุตสาหกรรมเกษตร
สาขา : เทคโนโลยีอาหาร