ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010013
ชื่อ : ธีรภัทร์
นามสกุล : โกสิยารักษ์
ชื่อเล่น : บิ๊ก
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะ : ทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล
สาขา : ทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล