ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 01
รหัสนักเรียน : 51010012
ชื่อ : ธนัชพร
นามสกุล : นันทาภิวัธน์
ชื่อเล่น : แพรว
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์
สาขา : เศรษฐศาสตร์