ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010016
ชื่อ : คนัมพร
นามสกุล : ฉัตรสุพรรณ
ชื่อเล่น : นุ๊ก
ศึกษาต่อ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วัสดุศาสตร์