ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010015
ชื่อ : พีรณัฐ
นามสกุล : ทวีชลพิสิฐ
ชื่อเล่น : เคี้ยง
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์