ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ในโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

อนึ่ง นักเรียนจะต้องมารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง SCL 124 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 

ประกาศรายชื่อนักเรียนตัวจริงและตัวสำรอง

สถานที่ดูเอกสารและยื่นคะแนนสอบรอบ 2

กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว

รายละเอียดการรายงานตัว มอบตัวและเอกสารยืนยันสิทธิ์

(การยืนยันสิทธิ์ ส่งเฉพาะเอกสารแนบ 3 และ 4 เท่านั้น เอกสารอื่นๆให้นำมาในวันที่ 18 มีนาคม 2560)

แนวทางการขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ 2” รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

สถาบันการเรียนรู้ (คุณสุธีรดา)

โทร. 02-470-8386, 02-4708389

 

 

15,639 total views, 4 views today

About Natthawut Peamsup