ประกาศรายชื่อตัวจริงและตัวสำรองเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 โครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ช่องทางยืนขอดูคะแนน : แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกฯ << Download
                    esc_kmutt@hotmail.com
                    โทรสาร 02-4708387

สถานที่ขอดูคะแนนสอบ : ชั้น 14 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

10,526 total views, 14 views today

About Kitsada Doungjitjaroen