ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ช่องทางยืนขอดูคะแนน : แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกฯ << Download
                    esc_kmutt@hotmail.com
                    โทรสาร 02-4708387

สถานที่ขอดูคะแนนสอบ : ชั้น 12 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

50,150 total views, 62 views today

About the Author