ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกโครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกในการเข้าศึกษาต่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2560

อนึ่ง นักเรียนจะต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครองในวันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.00-08.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารจอดรถ 14 ชั้น และสอบคัดเลือกรอบสองในวันที่ 14-15 มกราคม 2560 และนักเรียนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบคัดเลือกรอบสอบจำนวน 700 บาท โดยให้ชำระผ่านทางธนาคาร  อย่างไรก็ตามหากนักเรียนไม่มารายงานตัวและไม่มาสอบคัดเลือกรอบสองในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดตาม link ด้านล่าง

 

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

รายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสองโครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

รายละเอียดการชำระเงิน

พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

FAQ คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกรอบสอง

21,586 total views, 8 views today

About Natthawut Peamsup