ตัวแทนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน 1st Asia Pacific Conference of Young Scientists

นายเจตนัตว์  นภาวรรณ  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน 1st Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS) ณ เมืองปาลังการายา  ประเทศอินโดนีเซีย

C

1,496 total views, 2 views today

About admin