ตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอโครงงาน “Effect of 630 nm light irradiation on calcification response in tissue-engineered bone in vitro”

นางสาวหทัยกร สุนทรนพกุล เป็นตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอโครงงาน “Effect of 630 nm light irradiation on calcification response in tissue-engineered bone in vitro” ที่จัดขึ้นโดย Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA)  ณ ประเทศญี่ปุ่น

s

1,988 total views, 2 views today

About admin