ค่าย The 2nd APEC Future Scienctist Conference ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

นาย อุกฤษฎ์ หว่อง เป็นตัวแทนโครงการ เข้าร่วมค่าย The 2nd APEC Future Scienctist Conference ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

735 total views, 2 views today

About admin