กิจกรรมศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น Tokyo – Akita 15 – 21 มกราคม 2560

วันที่ 15 มกราคม 2560
นักเรียนและอาจารย์ผู้ดูแลพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิในเวลา 20.00 น. เดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 682 เวลาถึงปลายทางที่สนามบินนานาชาติฮาเนดะ เช้าวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น 6.00 น.

1

วันที่ 16 มกราคม 2560
ได้นำนักเรียนขึ้นรถบัสนำเที่ยว เพื่อเยี่ยมชมเมืองในเขตโตเกียว โดยสถานที่แรกที่นำนักเรียนคือวัดเซนโซจิ หรือวัดอาซากุสะ ให้นักเรียนได้สักการะและเดินชมเมืองอาซากุสะ ในย่านถนนนากามิเสะ พร้อมรับประทานอาหาร จากนั้นได้นำนักเรียนเดินทางไปนั่งเรือกระจกล่องชมทัศนียภาพในแม่น้ำสุเมดะ ไปยังโอไดบะ แล้วนั่งรถบัสต่อไปยังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Miraikan เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านแบบจำลองและการเล่น อาทิเช่น แบบจำลองความสมดุลและผลกระทบทางธรรมชาติต่างๆ เล่นสนทนากันหุ่นเสมือนจริงโดยให้นักเรียนอีกคนนึงเป็นคนบังคับและสนทนาโต้ตอบผ่านหุ่นยนต์ และการแสดงของหุ่นยนต์ Asimo หลังเสร็จสิ้นจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วจึงพานักเรียนเข้าที่พัก ณ โรงแรม VILLA FONTAINE TOKYO HOTEL

10   45 50

53

วันที่ 17 มกราคม 2560
หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อย ได้นำนักเรียนเดินไปยังสถานนีรถไฟ Tamachi ซึ่งอยู่ใกล้กับที่พักใช้เวลาเดินทางไปยังสถานีประมาณ 10 นาที แล้วนั่งรถไฟสาย Yamanote Line ไปยังสถานีรถไฟ Tokyo เพื่อโดยสารรถไฟชินคันเซ็น ไปยังจังหวัดออะคิตะ หลังจากไปถึงยังสถานีรถไฟอะคิตะได้มีเจ้าหน้าที่จากส่วนการศึกษาจังหวัดอะคิตะ มารอรับที่สถานีรถไฟเพื่อนำคณะนักเรียนเดินทางไปยังที่พัก เพื่อเก็บของและเดินทางต่อไปยัง Akita International University (AIU) เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ทาง AIU ได้นำเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าวในห้องเรียน และพาชมโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงห้องสมุด Nakajima Library ห้องสมุดครึ่งวงกลมที่เลื่องชื่อของเมืองอะคิตะ จากนั้นไปพานั่งเรียนไปรับประทานอาหารที่ Akita Center และกลับเข้าที่พักในเวลาต่อมาโดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนการศึกษาจังหวัดอะคิตะ คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

78

 

106 100

วันที่ 18 มกราคม 2560
หลังจากรับประทานอาหารเช้า ทางโรงเรียน Akita High School ได้นำรถบัสมารับจากที่พักเดินทางไปโรงเรียน Akita High School เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียน หลังจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับเสร็จ นักเรียนจากชมรม Tea caremony club ได้ออกมาต้อนรับด้วยชาเขียวแบบญี่ปุ่น และขนม และเริ่มเข้าสู่การเรียนวิชาแรกในวิชาศิลปะ นักเรียนได้รวมเรียนและทำกิจกรรมวาดรูปร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนทัศนคติต่อรูปที่วาดกับนักเรียนที่นั่งข้างๆ หลังจากนั้นได้เข้าเรียนต่อยังห้องเรียนวิชาชีววิทยาและฟิสิกส์ นักเรียนได้ถูกแบ่งให้นั่งกระจายตามกลุ่มรวมกับนักเรียนของทางอะคิตะและนั่งเรียนไปพร้อมกัน โดยระหว่างทำกิจกรรมนั้นจะให้นักเรียนของอาคิตะในแต่ละกลุ่มช่วยกันอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนเข้าใจและสามารถทำโจทย์กิจกรรมสำเร็จได้ วิชาถัดมาเป็นวิชาพละ ซึ่งในวิชานี้เด็กๆได้เล่นกีฬาร่วมกับนักเรียนของทางอะคิตะ สามารถสร้างความสัมพันธ์และความสนุกสนานได้เป็นอย่างมากโดยมีกีฬาแบตมินตัน บาสเกตบอล ฟุตบอล ให้เลือกเล่นได้ตามความสนใจ ซึ่งนักเรียนของเราก็ได้เล่นทุกประเภทกีฬา ภายหลังเรียนวิชาพละ ทางโรงเรียนอาคิตะได้นำนักเรียนเดินไปยังห้องเรียนทำอาหารเพื่อรับประทานอาหารมื้อพิเศษ และได้ร่วมประกอบอาหาร Kiritampo อาหารพื้นเมืองของจังหวัดอาคิตะที่นิยมรับประทานในช่วงฤดูหนาว ภายหลังจากรับประทานประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอาคิตะ ได้กล่าวขอบคุณที่มาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ และตัวนักเรียนของโครงการ วมว. ก็ได้กล่าวขอบคุณทางต่อทางโรงเรียนและมอบของที่ระลึก หลังจากนั้นทางคณะได้นั่งรถไฟชินคันเซ็นเดินทางสู่ Tazawako และถึงที่พักในเวลา 17.30 น. เผื่อเรียนรู้ทักษะการเล่นสกีในเช้าวันต่อไป

124

 

133 156

184 200

วันที่ 19 มกราคม 2560
หลังจากเสร็จธุระในตอนเช้าก็ออกเดินไปยังสถานที่เล่นสกี้ โดยมีครูฝึกสอนการสกีดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน หลังจากนั้นได้นำนักเรียนนั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อถ่ายภาพหมู่รวมกับวิวของเมือง Tazawako แต่เนื่องจากทางคณะยังเล่นสกีได้ไม่คล่องและครูฝึกกลัวจะได้รับบาดเจ็บ ถึงอนุญาตให้ใช้การเดินเท้าลงขาแทนการสกีเป็นกรณีพิเศษ หลังจากนั้นเวลา 17.00 น. ได้นำนักเรียนขึ้นรถไฟชินคันเซ็นกลับสู่โตเกียวและถึงที่พัก ณ โรงแรม VILLA FONTAINE TOKYO HOTEL ในเวลา 20.30 น.

281 266

วันที่ 20 มกราคม 2560
ออกเดินทางจากที่พักในเวลา 8.00 น. ไปยังสวนสนุกโตเกียวดิสนี่แลนด์ เพื่อให้นักเรียนไปพักผ่อน และเดินชมเมืองในย่านอากิฮาบาระ เดินทางกลับถึงที่พักในเวลาประมาณ 20.30 น. และเตรียมตัวสำหรับการเดินทางกลับในเช้าขอวันถัดไป

291 294

วันที่ 21 มกราคม 2560
ในช่วงเช้าได้พานักเรียนเดินทางไปซื้อของฝาก และเดินทางมุ่งสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 เดินทางถึงประเทศไทยในเวลา 22.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากรับกระเป๋าเสร็จได้พานักเรียนมาส่งให้ผู้ปกครองที่มารอรับที่สนามบินฯ ส่วนนักเรียนที่ประสงค์กลับหอ ได้พานั่งรถแท๊กซี่กลับถึงหอพักเรียบร้อยในเวลา 1.15 น.

295

301

 

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ให้ความไว้วางใจ ในการนำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้

2,664 total views, 2 views today

About Natthawut Peamsup