การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 (YSC 2010)

นายวศิน ตู้จินดา ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 (YSC 2010)  และ เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในผลงานโครงงานเรื่อง “ระบบจดตำแหนงกลางอากาศด้วยหลักการ Righting reflex ของแบบจาลองคอมพิวเตอร์” ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  อุทยานประวัติศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

803 total views, 2 views today

About admin