ข่าวประชาสัมพันธ์(ล่าสุด)
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ในโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2559   8,165 total views, 8 views today

  ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ในโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2559   8,165 total views, 8 views today

  Continue Reading...

 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกในการเข้าศึกษาต่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2559 14,585 total views, 2 views today

  ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรกประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกในการเข้าศึกษาต่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2559 14,585 total views, 2 views today

  Continue Reading...

 • โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558 รายละเอียดตาม link ด้านล่าง   >>ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559<< >>สมัครสอบคัดเลือก<<     ข้อมูลเพิ่มเติม : 02-470-8386,02-470-8389 คุณสุธีรดา  เจียรสุขสกุล 23,445 total views, 22 views today

  ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558 รายละเอียดตาม link ด้านล่าง   >>ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559<< >>สมัครสอบคัดเลือก<<     ข้อมูลเพิ่มเติม : 02-470-8386,02-470-8389 คุณสุธีรดา  เจียรสุขสกุล 23,445 total views, 22 views today

  Continue Reading...

กิจกรรม(ล่าสุด)
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 นักเรียนโครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แสดงให้เห็นถึงการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไป พิธีไหว้ครูในครั้งนี้มีทั้งนักเรียนรุ่นปัจจุบันทั้ง 3 ระดับชั้นและศิษย์เก่าที่ได้จบการศึกษาไปแล้ว มาร่วมพิธี พิธีเริ่มจากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เชิญ ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนักเรียนทุกระดับชั้นรวมทั้งศิษย์เก่าร่วมกันร้องเพลงปาเจราจะริยาโหนติฯ โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้องนำ   ต่อด้วยผู้แทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ ธูปเทียนไหว้ครู...

  งานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 นักเรียนโครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แสดงให้เห็นถึงการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไป พิธีไหว้ครูในครั้งนี้มีทั้งนักเรียนรุ่นปัจจุบันทั้ง 3 ระดับชั้นและศิษย์เก่าที่ได้จบการศึกษาไปแล้ว มาร่วมพิธี พิธีเริ่มจากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เชิญ ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนักเรียนทุกระดับชั้นรวมทั้งศิษย์เก่าร่วมกันร้องเพลงปาเจราจะริยาโหนติฯ โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้องนำ   ต่อด้วยผู้แทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ ธูปเทียนไหว้ครู…

  100 total views, no views today

 • ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จามินทร์ หลาวประเสริฐ นักเรียนรุ่นที่ 6 ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานโครงงานในงานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists : ICYS) 2016 ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-23 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ เมืองคลูช นาโปกา ประเทศโรมาเนีย ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ผลการแข่งขันปรากฏว่า น.ส.จามินทร์ หลาวประเสริฐ...

  น.ส.จามินทร์ หลาวประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันสาขา Life science ในงาน ICYS (International Conference of Young Scientists) 2016 ครั้งที่ 23 ณ เมืองคลูช นาโปกา ประเทศโรมาเนีย

  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จามินทร์ หลาวประเสริฐ นักเรียนรุ่นที่ 6 ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานโครงงานในงานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists : ICYS) 2016 ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-23 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ เมืองคลูช นาโปกา ประเทศโรมาเนีย ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ผลการแข่งขันปรากฏว่า น.ส.จามินทร์ หลาวประเสริฐ…

  250 total views, no views today

 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน ไปศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ Asian Institute of Technology (AIT) 282 total views, no views today

  ศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT

  วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน ไปศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ Asian Institute of Technology (AIT) 282 total views, no views today

  282 total views, no views today

 • สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มีแผนที่จะขยายห้องเรียนจากปีการศึกษาละ 30 คน เป็นปีการศึกษาละ 90 คน ภายในปีการศึกษา 2560 ทางสำนักงานฯจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางขุนเทียน เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งอาคารดังกล่าวสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 300 คน โดยอาคารฯ มีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 23 มกราคม...

  วางศิลาฤกษ์อาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์

  สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มีแผนที่จะขยายห้องเรียนจากปีการศึกษาละ 30 คน เป็นปีการศึกษาละ 90 คน ภายในปีการศึกษา 2560 ทางสำนักงานฯจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางขุนเทียน เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งอาคารดังกล่าวสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 300 คน โดยอาคารฯ มีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 23 มกราคม…

  308 total views, no views today

 • เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พศ.2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 6 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) จำนวน 26 คน พร้อมคณะอาจารย์ ได้ไปศึกษาดูงานที่บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ESC 623 The Multinational Corporation 598 total views, 2 views today

  กิจกรรมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกระดาษทิชชู ณ บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พศ.2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 6 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) จำนวน 26 คน พร้อมคณะอาจารย์ ได้ไปศึกษาดูงานที่บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ESC 623 The Multinational Corporation 598 total views, 2 views today

  598 total views, 2 views today

 •           ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทางคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 8     โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ได้จัดค่ายวิชาการ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชมนตรี จำนวน 63 คน ซึ่งเนื้อหาที่จัดกิจกรรมจะอิงตามหลักสูตรของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) โดยจะเน้นให้ความรู้กับน้องๆในทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ และเนื่องจากค่ายของพวกเราเป็นธีมโดราเอมอน...

  ค่ายวิชาการ “โดราแคมป์” ณ โรงเรียนราชมนตรี

            ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทางคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 8     โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ได้จัดค่ายวิชาการ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชมนตรี จำนวน 63 คน ซึ่งเนื้อหาที่จัดกิจกรรมจะอิงตามหลักสูตรของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) โดยจะเน้นให้ความรู้กับน้องๆในทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ และเนื่องจากค่ายของพวกเราเป็นธีมโดราเอมอน…

  364 total views, 4 views today