ข่าวประชาสัมพันธ์(ล่าสุด)
กิจกรรม(ล่าสุด)
 • ในวันที่ 25-27 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ได้จัดกิจกรรมค่ายธรรมะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6  ณ มูลนิธิมายาโคตมี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 8 total views, no views today

  กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม

  ในวันที่ 25-27 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ได้จัดกิจกรรมค่ายธรรมะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6  ณ มูลนิธิมายาโคตมี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 8 total views, no views today

  8 total views, no views today

 • ในวันที่ 23 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาป่าชายเลนให้กับนักเรียนชั้นม. 4 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าชายเลน 12 total views, 2 views today

  กิจกรรมทัศนศึกษาป่าชายเลน

  ในวันที่ 23 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาป่าชายเลนให้กับนักเรียนชั้นม. 4 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าชายเลน 12 total views, 2 views today

  12 total views, 2 views today

 • ในวันที่ 10 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำนักเรียนในโครงการฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 46 total views, 2 views today

  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  ในวันที่ 10 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำนักเรียนในโครงการฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 46 total views, 2 views today

  46 total views, 2 views today

 • ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำนักเรียนในโครงการฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาการทำน้ำตาลมะพร้าวที่จังหวัดสมุทรสงคราม 36 total views, no views today

  กิจกรรมทัศนศึกษาการทำน้ำตาลมะพร้าว

  ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำนักเรียนในโครงการฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาการทำน้ำตาลมะพร้าวที่จังหวัดสมุทรสงคราม 36 total views, no views today

  36 total views, no views today

 • วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา นักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร์ขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมในครั้งนี้รศ.วินัย ผู้นำพลเป็นอาจารย์ผู้บรรยาย 48 total views, no views today

  ท่องเกาะสืบเสาะตำนานรัตนโกสินทร์

  วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา นักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร์ขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมในครั้งนี้รศ.วินัย ผู้นำพลเป็นอาจารย์ผู้บรรยาย 48 total views, no views today

  48 total views, no views today

 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2557นักเรียนโครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงให้เห็นถึงการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ 120 total views, no views today

  กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2557นักเรียนโครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงให้เห็นถึงการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ 120 total views, no views today

  120 total views, no views today