ข่าวประชาสัมพันธ์(ล่าสุด)
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ในโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2559   7,333 total views, 8 views today

  ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ในโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2559   7,333 total views, 8 views today

  Continue Reading...

 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกในการเข้าศึกษาต่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2559 14,151 total views, no views today

  ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรกประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกในการเข้าศึกษาต่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2559 14,151 total views, no views today

  Continue Reading...

 • โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558 รายละเอียดตาม link ด้านล่าง   >>ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559<< >>สมัครสอบคัดเลือก<<     ข้อมูลเพิ่มเติม : 02-470-8386,02-470-8389 คุณสุธีรดา  เจียรสุขสกุล 22,583 total views, 6 views today

  ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558 รายละเอียดตาม link ด้านล่าง   >>ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559<< >>สมัครสอบคัดเลือก<<     ข้อมูลเพิ่มเติม : 02-470-8386,02-470-8389 คุณสุธีรดา  เจียรสุขสกุล 22,583 total views, 6 views today

  Continue Reading...

กิจกรรม(ล่าสุด)
 • ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จามินทร์ หลาวประเสริฐ นักเรียนรุ่นที่ 6 ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานโครงงานในงานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists : ICYS) 2016 ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-23 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ เมืองคลูช นาโปกา ประเทศโรมาเนีย ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ผลการแข่งขันปรากฏว่า น.ส.จามินทร์ หลาวประเสริฐ...

  น.ส.จามินทร์ หลาวประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันสาขา Life science ในงาน ICYS (International Conference of Young Scientists) 2016 ครั้งที่ 23 ณ เมืองคลูช นาโปกา ประเทศโรมาเนีย

  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จามินทร์ หลาวประเสริฐ นักเรียนรุ่นที่ 6 ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานโครงงานในงานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists : ICYS) 2016 ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-23 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ เมืองคลูช นาโปกา ประเทศโรมาเนีย ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ผลการแข่งขันปรากฏว่า น.ส.จามินทร์ หลาวประเสริฐ…

  112 total views, 2 views today

 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน ไปศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ Asian Institute of Technology (AIT) 198 total views, 2 views today

  ศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT

  วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน ไปศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ Asian Institute of Technology (AIT) 198 total views, 2 views today

  198 total views, 2 views today

 • สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มีแผนที่จะขยายห้องเรียนจากปีการศึกษาละ 30 คน เป็นปีการศึกษาละ 90 คน ภายในปีการศึกษา 2560 ทางสำนักงานฯจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางขุนเทียน เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งอาคารดังกล่าวสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 300 คน โดยอาคารฯ มีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 23 มกราคม...

  วางศิลาฤกษ์อาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์

  สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มีแผนที่จะขยายห้องเรียนจากปีการศึกษาละ 30 คน เป็นปีการศึกษาละ 90 คน ภายในปีการศึกษา 2560 ทางสำนักงานฯจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางขุนเทียน เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งอาคารดังกล่าวสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 300 คน โดยอาคารฯ มีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 23 มกราคม…

  212 total views, no views today

 • เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พศ.2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 6 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) จำนวน 26 คน พร้อมคณะอาจารย์ ได้ไปศึกษาดูงานที่บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ESC 623 The Multinational Corporation 272 total views, 6 views today

  กิจกรรมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกระดาษทิชชู ณ บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พศ.2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 6 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) จำนวน 26 คน พร้อมคณะอาจารย์ ได้ไปศึกษาดูงานที่บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ESC 623 The Multinational Corporation 272 total views, 6 views today

  272 total views, 6 views today

 •           ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทางคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 8     โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ได้จัดค่ายวิชาการ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชมนตรี จำนวน 63 คน ซึ่งเนื้อหาที่จัดกิจกรรมจะอิงตามหลักสูตรของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) โดยจะเน้นให้ความรู้กับน้องๆในทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ และเนื่องจากค่ายของพวกเราเป็นธีมโดราเอมอน...

  ค่ายวิชาการ “โดราแคมป์” ณ โรงเรียนราชมนตรี

            ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทางคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 8     โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ได้จัดค่ายวิชาการ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชมนตรี จำนวน 63 คน ซึ่งเนื้อหาที่จัดกิจกรรมจะอิงตามหลักสูตรของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) โดยจะเน้นให้ความรู้กับน้องๆในทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ และเนื่องจากค่ายของพวกเราเป็นธีมโดราเอมอน…

  212 total views, 4 views today

 • สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปว. (วต.)) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับตัวแทนของโครงการ ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) Contact ในภูมิภาคเอเชีย สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมก์ และสถาบันทางการศึกษาในประเทศไทย ได้ร่วมมือในการจัดกิจกรรม โครงการสื่อสารกับนักบินอวกาศขององค์การ NASA ที่กาลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ(ISS) 348 total views, 2 views today

  โครงการ NASA ARISS Contact @ PSU Wittayanusorn School

  สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปว. (วต.)) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับตัวแทนของโครงการ ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) Contact ในภูมิภาคเอเชีย สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมก์ และสถาบันทางการศึกษาในประเทศไทย ได้ร่วมมือในการจัดกิจกรรม โครงการสื่อสารกับนักบินอวกาศขององค์การ NASA ที่กาลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ(ISS) 348 total views, 2 views today

  348 total views, 2 views today