ข่าวประชาสัมพันธ์(ล่าสุด)
 • โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558 รายละเอียดตาม link ด้านล่าง   >>ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559<< >>สมัครสอบคัดเลือก<<     ข้อมูลเพิ่มเติม : 02-470-8386,02-470-8389 คุณสุธีรดา  เจียรสุขสกุล 14,008 total views, no views today

  ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558 รายละเอียดตาม link ด้านล่าง   >>ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559<< >>สมัครสอบคัดเลือก<<     ข้อมูลเพิ่มเติม : 02-470-8386,02-470-8389 คุณสุธีรดา  เจียรสุขสกุล 14,008 total views, no views today

  Continue Reading...

 • ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-3 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมานักเรียนดรุณสิกขาลัยโครงการ วมว.รุ่นที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวมว. ฟอรั่มครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน 645 total views, no views today

  5th SCiUS Forum

  ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-3 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมานักเรียนดรุณสิกขาลัยโครงการ วมว.รุ่นที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวมว. ฟอรั่มครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน 645 total views, no views today

  Continue Reading...

 • หนังสือพิมพ์ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 831 total views, no views today

  หนังสือพิมพ์ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558

  หนังสือพิมพ์ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 831 total views, no views today

  Continue Reading...

กิจกรรม(ล่าสุด)
 • โครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 288 total views, no views today

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558

  โครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 288 total views, no views today

  288 total views, no views today

 • ในวันที่ 11 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำนักเรียนในโครงการฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 7 เดินทางไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ การป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม จากสถานที่จริง โดยระยะเวลาการเข้าค่ายคือตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 13...

  ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

  ในวันที่ 11 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำนักเรียนในโครงการฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 7 เดินทางไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ การป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม จากสถานที่จริง โดยระยะเวลาการเข้าค่ายคือตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 13…

  760 total views, no views today

 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 นักเรียนโครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 536 total views, no views today

  งานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 นักเรียนโครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 536 total views, no views today

  536 total views, no views today

 • ด้วยโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนของโครงการฯ 290 total views, no views today

  ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาศขึ้นปีการศึกษาใหม่ 2558

  ด้วยโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนของโครงการฯ 290 total views, no views today

  290 total views, no views today

 • น.ส. กฤชณัฐา ปภาวินนรกุล นักเรียนรุ่นที่ 5 ซึ่งขณะนี้ได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ICYS (International Conference of Young Scientists) ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐตุรกี 398 total views, no views today

  น.ส. กฤชณัฐาได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันสาขา Life science ในงาน ICYS (International Conference of Young Scientists)

  น.ส. กฤชณัฐา ปภาวินนรกุล นักเรียนรุ่นที่ 5 ซึ่งขณะนี้ได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ICYS (International Conference of Young Scientists) ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐตุรกี 398 total views, no views today

  398 total views, no views today

 • ในวันที่ 20-23 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 พร้อมทั้งครูอาจารย์คณะ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลกและสุโขทัย 742 total views, 2 views today

  กิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลกและสุโขทัย

  ในวันที่ 20-23 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 พร้อมทั้งครูอาจารย์คณะ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลกและสุโขทัย 742 total views, 2 views today

  742 total views, 2 views today